<dl id="4qnlw"><progress id="4qnlw"><ruby id="4qnlw"></ruby></progress></dl>
 • <li id="4qnlw"></li>

 • <button id="4qnlw"></button>
  <th id="4qnlw"><legend id="4qnlw"></legend></th>
 • <button id="4qnlw"></button>
  <th id="4qnlw"><legend id="4qnlw"></legend></th>

  Διαφ?νεια

  KΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ EFPIA


  Ο Κ?δικα? Δημοσιοπο?ηση? τη? Ευρωπα?κ?? Ομοσπονδ?α? Φαρμακευτικ?ν Βιομηχανι?ν και Εν?σεων (EFPIA), ο οπο?ο? επιβ?λλει στι? εταιρε?ε?-μ?λη τη? την ενσωμ?τωση διατ?ξεων περ? διαφ?νεια? στου? κ?δικε? που ισχ?ουν σε εθνικ? επ?πεδο απ? την 21η Δεκεμβρ?ου 2013, ?χει πλ?ον υιοθετηθε?. Ο Κ?δικα? Δημοσιοπο?ηση? τη? EFPIA ορ?ζει κατευθυντ?ριε? γραμμ?? για τα μ?λη τη? EFPIA σχετικ? με τη δημοσιοπο?ηση συγκεκριμ?νων?παροχ?ν σε επαγγελματ?ε? του τομ?α τη? υγε?α? και σε επιστημονικο?? υγειονομικο?? φορε??. Στα παραδε?γματα συναλλαγ?ν που χρ?ζουν δημοσιοπο?ηση? περιλαμβ?νονται οι δωρε?? σε επιστημονικο?? υγειονομικο?? φορε?? ? η αποζημ?ωση εν?? επαγγελματ?α του τομ?α τη? υγε?α? για την παροχ? συμβουλευτικ?ν υπηρεσι?ν στο πλα?σιο μια? προγραμματισμ?νη? δι?λεξη?.

  Ω? εταιρε?α-μ?λο? τη? EFPIA υποστηρ?ζουμε πλ?ρω? τον Κ?δικα τη? EFPIA σχετικ? με τη δημοσιοπο?ηση των?παροχ?ν απ? φαρμακευτικ?? εταιρε?ε? σε επαγγελματ?ε? του τομ?α τη? υγε?α? και σε επιστημονικο?? υγειονομικο?? φορε??,?και απ? το 2016 αρχ?σαμε να δημοσιοποιο?με τι? πληρωμ?? μα? σε επαγγελματ?ε? του τομ?α τη? υγε?α? και σε επιστημονικο?? υγειονομικο?? φορε?? με ?δρα την Ευρ?πη, σε πλ?ρη ευθυγρ?μμιση με τον κ?δικα δημοσιοπο?ηση?. Ελπ?ζουμε ?τι η εν?ργει? μα? αυτ? θα συνεισφ?ρει στην καλ?τερη καταν?ηση των αλληλεπιδρ?σεων τη? φαρμακευτικ?? βιομηχαν?α? με το ιατρικ? επ?γγελμα και τελικ?? στην καλλι?ργεια εμπιστοσ?νη? απ?ναντι στο κ?ρο? των εν λ?γω αλληλεπιδρ?σεων.

  Συχν?? ερωτ?σει? σχετικ? με τον Κ?δικα Δημοσιοπο?ηση? τη? EFPIA

  Triangle Icon

  Κ?δικα? Δεοντολογ?α? του ΣΦΕΕ

  Triangle Icon

  Γιατ? συνεργαζ?μαστε με επαγγελματ?ε? του τομ?α τη? υγε?α?:

  Triangle Icon

  Γιατ? δημοσιοποιο?με τι? πληρωμ?? μα? στου? επαγγελματ?ε? του τομ?α τη? υγε?α?:

  Triangle Icon

  Μεθοδολογ?ε? σχετικ? με τα στοιχε?α που δημοσιοποιο?με:

  Triangle Icon

  Υποστ?ριξη μ?σω χρηματοδ?τηση?, δωρε?ν & εταιρικ?ν χορηγι?ν

  Υποστ?ριξη μ?σω χρηματοδ?τηση?, δωρε?ν& εταιρικ?ν χορηγι?ν

  Η Bristol-Myers Squibb προσφ?ρει τη δυνατ?τητα για τι? παρακ?τω μορφ?? (? τα παρακ?τω ε?δη ) οικονομικ?? υποστ?ριξη? καθ?? και υποστ?ριξη? σε ε?δο?.

  • Φιλανθρωπικ?? δωρε??
  • Ανεξ?ρτητη ιατρικ? εκπα?δευση
  • Υποστ?ριξη μ?σω εταιρικ?ν χορηγι?ν
  • Εταιρικ? συμμετοχ?
  • Προπτυχιακ?? υποτροφ?ε?
  • Μεταπτυχιακ?? υποτροφ?ε?
  • Χορηγ?α για την εκπα?δευση ασθεν?ν
  • Χορηγ?ε? ?ρευνα? (Κονδ?λια που παρ?χονται σε ?να ?δρυμα/οργανισμ? για την υποστ?ριξη επιστημονικ?ν ερευνητικ?ν προγραμμ?των με ευρ? πεδ?ο που σχετ?ζονται με το θεραπευτικ? πεδ?ο δραστηρι?τητα? (? ενδιαφ?ροντο?) τη? Bristol-Myers Squibb. Οι χορηγ?ε? ?ρευνα? διαφ?ρουν απ? τι? ?ρευνε? που επιχορηγο?νται απ? τον ερευνητ? (Investigator Sponsored Research, ISR). Ε?ν σα? ενδιαφ?ρει να υποβ?λετε μια πρ?ταση για ISR,κ?ντε κλικ εδ?

  Οι οργανισμο? που επιθυμο?ν να υποβ?λουν α?τηση για οποιοδ?ποτε απ? αυτ? τα ε?δη υποστ?ριξη? μπορο?ν να καταθ?σουν ηλεκτρονικ? την Επιστολ? Υποβολ?? Αιτ?ματο? τη? BMS.

  Παρακαλο?με κ?ντε κλικ εδ? για να αποκτ?σετε πρ?σβαση στην α?τηση ?Επιστολ? Υποβολ?? Αιτ?ματο??.

  ?
  ?
  ?

  囗交口爆国产在线视频