<dl id="4qnlw"><progress id="4qnlw"><ruby id="4qnlw"></ruby></progress></dl>
 • <li id="4qnlw"></li>

 • <button id="4qnlw"></button>
  <th id="4qnlw"><legend id="4qnlw"></legend></th>
 • <button id="4qnlw"></button>
  <th id="4qnlw"><legend id="4qnlw"></legend></th>

  ürün Bilgisi

  ürünlerimize ait K?sa ürün Bilgisi (KüB) ve

  Kullanma Talimat?’na (KT) a?a??daki linkten eri?im sa?layabilirsiniz.

  G?rüntülenen sayfadaki “Bul” b?lümüne

  ürünün ismini yazarak arama yapman?z yeterli olacakt?r.

  https://www.titck.gov.tr/kubkt

  ?

  Biz, ciddi hastal?klar? olan hastalar?n kar??lanmam?? t?bbi ihtiya?lar?na cevap verilmesine yard?mc? olmaya odaklanm?? global bir biyofarmas?tik ?irketiyiz. Yeni ila?lar?n ke?fedilmesi ve geli?tirilmesini i?eren Ara?t?rma ve Geli?tirmeye (Ar-Ge) milyarlarca yat?r?m yapmaktay?z.

  T?bbi Bilgiler ve Hizmetler

  Sa?l?k Profesyonelleri i?in t?bbi bilgiler ve kaynaklara eri?im

  T?bbi Bilgiler ?leti?im Merkezi

  Faks :?0 212 286 13 95

  Yan Etkiler / ?stenmeyen Reaksiyonlar veya ürün Kalitesi ?ikayetlerinin Bildirilmesi (Farmakovijilans)

  Faks : 0 212 286 13 95

  Yan Etkileri, ürün Kalitesi ?ikayetlerini veya di?er pazarlardaki T?bbi Bilgi taleplerini bildirmek i?in global sitemizi ziyaret edin.

  Onkoloji

  Opdivo?

  Triangle Icon

  Yervoy?

  Triangle Icon

  Hematoloji

  Sprycel?

  Triangle Icon

  Viroloji

  Baraclude?

  Triangle Icon

  Immunoloji

  Orencia?

  Triangle Icon
  囗交口爆国产在线视频